Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti büyük bir sınavın eşiğindedir. Ülke idaresini ‘külhanbeyliği’ yaparak yürütebileceklerini düşünen sözde ‘Özgürlük’ ve ‘Demokrasi’ savunucuları halkın gözünü boyamaya devam etmektedir. Bunca yapılanlar yetmezmiş gibi, bir de seçim vaatler arasında ‘büyük projeler’, ‘kanallar’, ‘şehirler’ çıktı ortaya… Ülkede dış borç olmadığı kadar yüksek seviyelerde, cari açık almış başını giderken… Tabi ülke de büyürken (!)…

Şimdi seçim zamanı yaklaşırken olay döndü dolaştı AKP – CHP mücadelesine döndü. 1950 sonrasında ne yazıkki statükocu bir yapıya bürünen ve halktan uzaklaşan Halk Partisi ve karşısında değişimin, gelişmenin sembolü (!) olan AKP… Ama sanki bu sefer her şey farklılaşıyor. AKP statükonun, kadrolaşmanın, baskıcılığın, sansürün, engellenen özgürlüklerin temsilciliğini yapıyor. ‘Ya taraf olursunuz, yada bertaraf’ zihniyetinin karşısında ise “yeniden halkın partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi” açıkçası politikaları ve programlarıyla da umut vaat ediyor.

Bu ülkede kadınlara şu anki hakları bir gecede verildi… İnsanların kul değil, teba değil birey – vatandaş hakları bir gecede verildi… Daha kolay okusun, cahil kalmasın diye herşey bir gecede kolaylaştırıldı. Kılık, kıyafetleri medeni dünyanınkine benzetildi. Çağdışı, bağnaz hilafetin ve saltanatın izleri silinip Cumhuriyet armağan edildi. O yüzden değerini bilmiyorlar haklarının… Çünkü armağan edildi… Halkın önünde giden bir önder ve arkadaşları onlara bunu armağan etti… Kıymetini bilmiyorlar, çünkü bunun için mücadele etmediler… Bütün dünya; dinin devlet işlerine karıştırılması ve insanların inançlarının sömürülerek onları kukla gibi yönlendirmelerine ve bunun getirdikleri sıkıntılara 350 – 400 sene dayandı.. Kanla mücadale ile bunu yıktı… Bilimi, teknolojiyi, aklı takip etmeyi öğrendi… Kadınlar eşit birey olma hakkını kanla, mücadeleyle yüzyıllarca mücadele ederek kazandı… Özgürlüğünü, demokrasiyi yüzyıllarca süren savaşlarla kazandı… O yüzden sonuna kadar sahip çıkıyor, değerini biliyor ve gelebilecek müdahalelere karşı çıkıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bir paket bulgura mı, bir paket makarnaya mı eşittir özgürlük? Mücadele etmeden kazandığınız birşeyin ne değerini bilirsiniz, ne de anlamını?

İşte bunlar olmaya başlamışken, sayın başbakan ve cemaati CHP’yi karalamak için neler söylüyor?

“CHP’nin tek parti diktatörlüğünde ne yapıldı Allah aşkına?”

“CHP’ye soruyorum; Yahu senin bu memlekette dikili bir ağacın mı var?”

“Bu cibiliyetsiz (soysuz) partinin bu ülkeye hiçbir katkısı olmamıştır”

“CHP iktidarında şu ülkede bir taş üstüne taş kondu mu?”

“Biz bu CHP’nin cemaziyelevvelini (tüm geçmişini) biliriz, hiç bir eserleri, emekleri yoktur bu ülkede”

CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek başına iktidarda bulunduğu dönem sadece 1923-1950 arasıdır.  Diğer zamanlarda ise çok kısa ve eli kolu bağlı koalisyon dönemleri olmuştur. Bunlarda toplam 5 seneyi bile bulmaz. Aslında Tayyip Erdoğan’ın saldırdığı ve karaladığı dönem 1923-1950 arası Atatürk ve İsmet İnönü dönemleridir. AKP ve Tayyip Erdoğan’ın gerçek hedefi Atatürk ve kurduğu Cumhuriyet ile Cumhuriyet devrimleridir. Amacı bunları yok etmektir. Kendini biraz daha güçlü hissedince doğrudan Mustafa Kemal Atatürk’e de saldıracaktır. Şu an için CHP’nin geçmişine saldırarak öncü hamleler yapmaktadır.

İşte AKP ve Tayyip Erdoğan’ın bir türlü hazmedemediği CHP’nin tek başına iktidar olduğu dönemde YAPTIKLARI ve ESERLERİ:

( Listenin devamında da AKP ve Tayyip Erdoğan’ın SATTIKLARINI göreceksiniz.)

1923 – 1950

1923 – Cumhuriyet Halk Partisi Kuruldu. (9 Eylül 1923)

1923 – CHP Genel Başkanlığına Mustafa Kemal Atatürk seçildi. (11 Eylül 1923)

1923 –  Ankara Başkent ilan edildi. (13 Ekim 1923)

1923 – Cumhuriyet ilan edildi (29 Ekim 1923)

1923 – Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu.

1924 – Hilafet kaldırıldı.

1924 – Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) kabul edildi.

1924 – İlköğretim zorunlu hale getirildi.

1924 – Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

1924 – Gölcük’te ilk tersane ünitesi kuruldu.

1924 – Devlet Demiryolları kuruldu.

1924 – İstanbul – Ankara arasında ilk yolcu uçağı seferi yapıldı.

1924 – Türkiye İş Bankası kuruldu.

1924 – Türk Kadınlar Birliği kuruldu.

1924 – Ankara ilk planlı şehir olarak tanzim edildi.

1924 – Cumhurbaşkanlığı Orkestrası kuruldu.

1924 – Türkiye Tütüncüler Bankası kuruldu.

1924 – İlk milli sigorta Anadolu Sigorta faaliyete geçti.

1924 – Bursa’da Karacabey Harası kuruldu.

1924 – Milli Sahne Ankara’da ilk tiyatro olarak kuruldu.

1924 – Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.

1924 –  Türkiye Cumhuriyeti yazılı ilk madeni para tedavüle çıktı.

1924 – Atatürk’ün önerisiyle ismini de verdiği Cumhuriyet Gazetesi yayına başladı.

1925 – Danıştay kuruldu.

1925 – Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti) kuruldu.

1925 – İstanbul’da Liman İşleri inhisarı kuruldu.

1925 – Osmanlı’da köylülerden alınan Aşar Vergisi kaldırıldı.

1925 – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü kuruldu.

1925 – Sanayi ve Madenler Bankası kuruluş kanunu kabul edildi.

1925 – 1920’de Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, Anonim Şirkete dönüştürüldü.

1925 – Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu kabul edildi.

1925 – Gazi Orman Çiftliği kurulmaya başlandı.

1925 – Eskişehir Cer Atölyelerinde demiryolu malzemesi üretecek birimler hizmete girdi.

1925 – Adana Mensucat Fabrikası üretime başladı.

1925 – Türkiye’nin ilk betonarme köprüsü Menderes Nehri üzerine yapıldı.

1925 – İlk Cumhuriyet altını basıldı.

1925 – Adana ve Bergama Müzeleri açıldı.

1925 – Tayyare Cemiyeti’nin katkılarıyla Ankara’da Türk yapımı ilk planör uçuruldu.

1925 – Şeker Fabrikaları kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

1926 – Demir Çelik Sanayiinin kurulmasına ilişkin kanun yayımlandı.

1926 – Uluslararası saat ve takvim uygulanmasına başlandı.

1926 – Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi. Kanunla kadın erkek eşitliği sağlandı.

1926 – Türk Telsiz Telefon Şirketi kuruldu.

1926 – Eskişehir Uçak Bakım İşletmesi açıldı.

1926 – Yabancı gemilere tanınan ayrıcalıkları kaldıran Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi.

1926 –  İlk şeker fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.

1926 – Ankara otomatik telefonu işletmeye açıldı.

1926 – İstanbul’da inşaat demiri üreten ilk haddehane açıldı.

1926 – Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri kuruldu.

1926 – Amasya, Sinop ve Tokat Müzeleri açıldı.

1926 – Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası açıldı. (1950’li yıllarda Adnan Menderes hükümetince kapatılana kadar bu fabrikada toplam 112 savaş uçağı üretildi.)

1926 – Bakırköy Çimento Fabrikası kuruldu.

1926 – Uşak Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.

1927 – Teşviki Sanayi Kanunu kabul edildi.

1927 – Bünyan Dokuma Fabrikası hizmete girdi.

1927 – Ankara – Kayseri demiryolu açıldı.

1927 – Emlak ve Eytam Bankası kuruldu.

1927 – İstanbul Radyosu yayınlarına başladı.

1927 – Samsun – Havza – Amasya demiryolları açıldı.

1927 – Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı.

1927 – Eskişehir Bankası kuruldu.

1927 – Ankara Arkeoloji Müzesi ve Sivas Müzesi kuruldu.

1927 – Okullarda karma eğitime geçildi.

1927 – İlk basketbol ligi düzenlendi.

1927 – Köy Öğretmen Okullarından ilki Kayseri’de açıldı.

1927 – Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kağıt parası tedavüle çıkarıldı.

1927 – İzmir Müzesi açıldı.

1927 – Ankara’da Çocuk Sarayı açıldı.

1927 – İlk düzenli radyo yayını İstanbul’da gerçekleştirildi.

1928 – Laiklik Cumhuriyetin temel ilkesi olarak kabul edildi.

1928 – Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan satın alındı.

1928 – Haydarpaşa-Eskişehir-Konya ve Yenice-Mersin Demiryolları

yabancılardan satın alındı.

1928 – Ankara Çimento Fabrikası açıldı.

1928 – Türk Halkına okuma-yazma öğretmek için Millet Mektepleri açıldı.(1936’ya kadar 16-45 yaş arası yaklaşık 3 milyon kişiye temel eğitim verildi.)

1928 – Ankara Numune Hastanesi açıldı.

1928 – Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü kuruldu.

1928 – Türk Eğitim Derneği (TED) Atatürk’ün koruyuculuğunda Ankara’da kuruldu.

1928 – Türk Vatandaşlığı Yasası kabul edildi.

1928 – İstanbul Bomonti’de Türk Mensucat Fabrikası hizmete girdi.

1928 – Amasya – Zile demiryolu açıldı.

1928 – Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkındaki kanun kabul edildi.

1928 – Malatya Elektrik Santralı açıldı.

1928 – İlk defa Kadınlar Mahkemelerde Avukat olarak görev aldılar.

1928 – Kütahya – Tavşanlı demiryolu açıldı.

1928 – İstanbul’da Üsküdar, Bağlarbaşı ve Kısıklı’da tramvay hatları açıldı.

1928 – Ankara’nın ilk büyük oteli Ankara Palas açıldı.

1928 – Gaziantep’te Mensucat Fabrikası işletmeye açıldı.

1929 – Mersin- Adana demiryolu yabancılardan satın alındı.

1929 – Ankara ile İstanbul arasında telefon konuşmaları başladı.

1929 – Ayancık Kereste Fabrikası açıldı.

1929 – Trabzon Vizera Hidroelektrik Santralı hizmete girdi.

1929 –  İstanbul’da Fatih-Edirnekapı tramvay hattı hizmete girdi.

1929 –  Anadolu-Bağdat, Mersin- Tarsus Demiryolları yabancılardan satın alındı.

1929 – Haydarpaşa Limanı yabancılardan satın alındı.

1929 – Kütahya- Emirler, Fevzipaşa-Gölbaşı demiryolları açıldı.

1929 – Deniz Ticaret Kanunu kabul edildi.

1929 – Paşabahçe Rakı ve İspirto Fabrikası hizmete girdi.

1929 – Yeni Türk harfleriyle ilk posta pulları basıldı.

1930 – Ankara – Sivas Demiryolu Hattı ulaşıma açıldı.

1930 – Kadınlar Belediyelerde seçme ve seçilme hakkı kazandı.

1930 – Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası açıldı.

1930 – Ankara’da  Ziraat Enstitüsü kuruldu.

1930 – Kayseri – Şarkışla demiryolu açıldı.

1930 – Türkiye Gazeteciler Birliği kuruldu.

1930 – İstanbul Galata Köprüsü’nden 70 yıldan beri alınan köprü geçiş ücreti kaldırıldı.

1930 – Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.

1931 – Bursa- Mudanya demiryolu yabancılardan satın alındı.

1931 – Gölbaşı – Malatya demiryolu açıldı.

1931 – 10 ilde Bölge Sanat Okulları açıldı.

1931 – Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu.

1931 – Tekel Genel Müdürlüğü kuruldu.

1931 – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu.

1931 – Uluslararası ölçü birimleri kabul edildi.

1931 – Türk Tarih Kurumu kuruldu.

1932 – Devlet Sanayi Ofisi (DSO) kuruldu.

1932 – Samsun- Sivas demiryolu açıldı.

1932 – Diyarbakır Tekel Rakı Fabrikası işletmeye açıldı.

1932 – Sanayi Teşvik Kanunu ile toplam 1473 işletme teşvikten yararlandırıldı.

1932 – İzmir Rıhtım İşletmesi yabancılardan satın alındı.

1932 – Türkiye Sanayi Kredi Bankası kuruldu.

1932 – Kütahya – Balıkesir demiryolu açıldı.

1932 – Ulukışla – Niğde demiryolu açıldı.

1932 – Halkevleri açıldı. (1951’de Demokrat Parti-Adnan Menderes hükümetince kapatıldıklarında 478 Halkevi, 4322 Halk Odası vardı.)

1932 – Türk Dil Kurumu kuruldu.

1932 – Türkiye Milletler Cemiyetine üye oldu.

1933 – Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.

1933 – Sümerbank resmen faaliyete geçti.

1933 – İstanbul – Ankara arasında düzenli uçak seferleri başladı.

1933 – Adana-Fevzipaşa demiryolu açıldı.

1933 – Ulukışla – Kayseri demiryolu açıldı.

1933 – Yerel Yönetimlere finansal yardım için İller Bankası kuruldu.

1933 – İstanbul Üniversitesi kuruldu.

1933 – Zonguldak Yatırım Bankası ve Kayseri Milli İktisat Bankası kuruldu.

1933 – Havayolları Devlet İşletmesi kuruldu.

1933 – Samsun- Çarşamba demiryolu hattı yabancılardan satın alındı.

1933 – Halk Bankası kuruldu.

1933 –  Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı.

1934 – Bandırma- Menemen- Manisa demiryolu yabancılardan satın alındı.

1934 – İlk Türk Operası sahnelendi.

1934 – Kadınlar birçok Avrupa ülkesinden önce genel seçimlerde seçme/seçilme hakkı kazandı.

1934 – İzmir –Kasaba demiryolu yabancılardan alınarak devletleştirildi.

1934 – Keçiborlu Kükürt Fabrikası üretime başladı.

1934 – Soyadı Kanunu kabul edildi.

1934 – Turhal Şeker Fabrikası açıldı.

1934 – Isparta Gülyağı Fabrikası üretime başladı.

1934 – Kayseri Uçak ve Motor Fabrikasında yapılan ilk uçağın deneme uçuşu yapıldı.

1934 – Basmane (İzmir) – Afyon demiryolu yabancılardan satın alındı.

1934 – Sümerbank Bakırköy Bez Fabrikasının açılışı yapıldı.

1934 – İlk Süttozu Fabrikası Bursa’da açıldı.

1934 –  Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası işletmeye açıldı.

1934 – Demiryolu Elazığ’a ulaştı.

1935 – Haftasonu tatili Cumartesi – Pazar olarak kabul edildi.

1935 – Aydın Demiryolları yabancılardan satın alındı.

1935 – Amortisman Sandığı kuruldu.

1935 – MTA Enstitüsü kuruldu.

1935 –  ETİBANK kuruldu.

1935 – Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu.

1935 – Türkkuşu kuruldu.

1935 – İstanbul Rıhtım Şirketi yabancılardan satın alındı.

!935 – Ankara’da troleybüs hattı işletmeye açıldı.

1935 – Fevzipaşa – Ergani – Diyarbakır  demiryolları açıldı.

1935 – İlk Arkeolojik kazılar Alacahöyük’te başladı.

1935 – Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası üretime başladı.

1935 – Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası işletmeye açıldı.

1935 – Afyon – Isparta demiryolu açıldı.

1935 – Sümerbank Kayseri Dokuma Fabrikası’nın açılışı yapıldı.

1935 – Ankara Mamak’ta Gaz Maskesi Fabrikası açıldı.

1935 – Ayasofya müze olarak ziyarete açıldı.

1935 – Ankara’da Dil  ve Tarih- Coğrafya Fakültesi açıldı.

1936 – Kabotajın Deniz Yolları İdaresi’ne geçmesi sağlandı.

1936 – Ankara Çubuk Barajı açıldı.

1936 – Motreux Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.

1936 – Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında askerden arındırılmış bölgelere Türk askerleri yerleştirildi.

1936 – Ankara’da Devlet Konservatuarı açıldı.

1936 – Edirne-Sirkeci Şark Demiryolları yabancılardan satın alındı.

1936 – Haydarpaşa Numune Hastanesi hizmete girdi.

1936 – Sümerbank Malatya İplik ve Bez Fabrikası kuruldu.

1936 – İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası hizmete girdi.

1936 – Elazığ Şark Kromları İşletmesi kuruldu.

1936 – İzmir Enternasyonal Fuarı açıldı.

1936 – İzmir Havagazı Şirketi yabancılardan satın alındı.

1936 – İstanbul Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı.

1936 – SEKA’nın İzmit’teki fabrikasında ilk kağıt üretildi.

1936 – Ankara 19 Mayıs Stadyumu hizmete açıldı.

1937 – Sümerbank Konya Ereğlisi Dokuma Fabrikası üretime başladı.

1937 – Ziraat Bankası Kanunu kabul edildi.

1937 – Kozlu Kömür İşletmeleri yabancılardan satın alındı.

1937 – Çatalağzı – Zonguldak demiryolu açıldı.

1937 – İstanbul Resim Heykel Müzesi açıldı.

1937 – Ankara’da ilk Bira Fabrikası kuruldu.

1937 – Toprakkale – İskenderun demiryolu yabancılardan satın alındı.

1937 – Ankara’da Motorlu Tayyarecilik Okulu açıldı.

1937 – Urfa’da Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği açıldı.

1937 – Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası açıldı.

1937 – Denizbank kuruldu.

1937 – İstanbul ve Trakya Demiryolları yabancılardan satın alındı.

1937 – Diyarbakır – Cizre Demiryolu açıldı.

1937 – Yozgat Termo-Elektrik Santralı hizmete girdi.

1938 – Gemlik Suni İpek Fabrikası açıldı.

1938 – İzmir Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı.

1938 – Ankara Radyoevi hizmete girdi.

1938 – Divriği Demir Madenleri üretime başladı.

1938 – Bursa Merinos Fabrikası faaliyete geçti.

1938 – Murgul Bakır İşletmeleri satın alındı.

1938 – Türk askerleri Hatay’a girdi.

1938 – Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu.

1938 – Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü kuruldu.

1938 – Eskişehir İspirto Fabrikası açıldı.

1938 – İstanbul Elektrik Şirketi yabancılardan satın alındı.

1938 – Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuruldu.

1938 – Sivas – Erzincan demiryolu açıldı.

1938 – Giresun’da Fiskobirlik kuruldu.

1939 – Ergani Bakır İşletmesi hizmete girdi.

1939 – Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası üretime başladı.

1939 – İstanbul’da yabancıların işlettiği Tramvay Şirketi tesislerini hükümete devretti.

1939 – İstanbul’daki Tünel İşletmesi tüm tesislerini hükümete devretti.

1939 – Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.

1939 – Adana Elektrik Şirketi devletleştirildi.

1939  – Sivas Demiryolu Makinaları Fabrikası kuruldu.

1939 – Aydın’da 4000 köylüye toprak dağıtıldı.

1939 – İstanbul’da İETT kurıldu.

1939 – Fransız askerleri Hatay’dan çıkartıldı, Hatay Türkiye’ye katıldı.

1939 – Karabük Demir Çelik Fabrikası Yüksek Fırınları hizmete girdi.

1939 – Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.

1939 – Karabük Demir Çelik Boru Fabrikaları hizmete girdi.

1939 – Milli Piyango İdaresi kuruldu.

1939 – Unkapanı Atatürk Köprüsü açıldı.

1939 – İlk Türk denizaltısı Haliç’te denize indirildi.

1939 – Sivas – Erzurum demiryolu açıldı. (Cumhuriyetin ilk 15 yılında yapılan demiryolu 3.000 km.ye ulaştı.)

1939 – Tekirdağ Şarap Fabrikası hizmete girdi.

1940 – Kozabirlik kuruldu.

1940 – Türk Petrol Şirketi kuruldu.

1940 – Köy Enstitüleri kuruldu. (Toplam sayısı 21’i bulan köy enstitüleri  1954 yılında Adnan Menderes Hükümeti tarafından tamamen kapatıldı.)

1940 – İstanbul Radyo İstasyonu hizmete girdi.

1940 – Ereğli Kömür İşletmesi kuruldu.

1940 – Haliçte yapılan İkinci Türk denizaltısı donanmaya katıldı.

1940 – Taksim Gezi Parkı İstanbul’da açıldı.

1940 – Eğitim amaçlı Halk Odaları kuruldu. İlk etapta 141 Halk Odası açıldı.

1940 – Ankara’da Milli Halk Kütüphanesi Açıldı.

1940 – Garp Linyitleri İşletmesi kuruldu.

1941 – Gebere Barajı açıldı.

1941 – Petrol Ofisi kuruldu.

1941 – Türk Hava Kurumu Ankara’da uçak fabrikası kurdu.

1941 – THY Yurtiçi uçuş merkezlerini 11’e çıkardı.

1941 – Elazığ’da Cüzzam Hastanesi açıldı.

1942 – Ankara Etimesgut’ta üretilen ilk Türk uçağı deneme uçuşları yaptı.

1942 – Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu.

1942 – İlköğretim seferberliği başladı.

1942 – Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü açıldı.

1942 – Dalaman ve Hatay Devlet Üretme Çiftlikleri kuruldu.

1942 – Bursa, Denizli, Mersin, Çorum ve Urfa’da Kız Sanat Enstitüleri açıldı.

1942 – İlk büyük Türk ilaç fabrikası Eczacıbaşı İlaç Fabrikası Levent’te açıldı.

1942 – Atatürk Devrim Müzesi açıldı.

1943 – Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsası Kanunu kabul edildi.

1943 – Zonguldak – Kozlu demiryolu açıldı.

1943 – İstanbul’da Atatürk Bulvarı açıldı.

1943 – Ankara’da Gençlik Parkı açıldı.

1943 – Diyarbakır – Batman Demiryolu açıldı.

1943 – Seyhan Regülatörü açıldı.

1943 – Sivas Çimento Fabrikası açıldı.

1943 – İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü kuruldu.

1943 – İstanbul’da Yıldız Parkı açıldı.

1943 – Ankara Fen Fakültesi açıldı.

1944 – Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) kuruldu.

1944 – İzmit Klor Alkali Fabrikası hizmete girdi.

1944 – İzmit Selüloz Fabrikaları işletmeye alındı.

1944 – Türk Hava Kurumu’nun Ankara’daki uçak fabrikasında 140 eğitim uçağı, ambulans  uçakları ve çok sayıda planör üretildi. (Ankara, Kayseri ve Eskişehir’deki Uçak ve Uçak Motoru Fabrikalarının tamamı 1950’li yıllarda Adnan Menderes hükümeti tarafından kapatılmıştır.)

1944 – İzmit’te Gazete ve Sigara Kağıdı Fabrikası açıldı.

1944 – Yeşilköy’de yerli sermaye ile üretilen ilk Türk özel yolcu uçağının denemesi yapıldı.

1944 – Anıtkabir’in temeli atıldı.

1944 – İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kuruldu.

1944 – Mersin Limanı hizmete açıldı.

1944 – Gaziantep Havaalanı açıldı.

1944 – Fevzipaşa – Malatya, Diyarbakır – Kurtalan demiryolu hizmete girdi.

1944 – Sakarya’da Ziraat Alet ve Makinaları Fabrikası üretime başladı.

1944 – İzmir’de Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu açıldı.

1945 –  Şirketi Hayriye devlet tarafından satın alındı.

1945 – Türkiye Birleşmiş Milletler’e kurucu üye olarak katıldı.

1945 – İskenderun Limanı hizmete girdi.

1945 – Türkiye ilk defa yerli ampul üretimine başladı.

1945 – Balıkesir, Van, Rize, Erzurum, Erzincan ve Çankırı’da lise ve enstitüler açıldı.

1945 – Çiftçiyi ve Köylüyü Topraklandırma Kanunu kabul edildi.

1945 – Ormanlar koruma amacıyla devletin mülkiyetine geçti.

1945 – İstanbul –Londra, İstanbul – Paris uçak seferleri başladı.

1946 – İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu.

1946 – İşçi Sigortaları Kurumu yürürlüğe girdi.

1946 – İstanbul – Ankara arasında yataklı tren seferleri başladı.

1946 – Ankara Üniversitesi kuruldu.

1946 – Elazığ Tekel Şarap Fabrikası açıldı.

1946 – İstanbul ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1946 – Türkiye’nin ilk çok partili seçimleri yapıldı.

1947 – Heybeliada Senatoryumu hizmete girdi.

1947 – İstanbul Açıkhava Tiyatrosu açıldı.

1947 – İşçi ve İşveren Sendikaları Kanunu kabul edildi.

1947 – Palu – Genç demiryolu açıldı.

1947 – Türkiye Dünya Sağlık Örgütüne üye oldu.

1947 – Rize Çay Fabrikası hizmete girdi.

1947 – Eskişehir Demiryolu Takım Fabrikası hizmete girdi.

1947 – İstanbul’da İnönü Stadyumu açıldı.

1948 – Köprüağzı – Maraş demiryolu açıldı. (Açılan son demiryolu hattı oldu, 1950 DP-Adnan Menderes hükümetinden itibaren demiryolu yapımları durduruldu.)

1948 – Çatalağzı Termik Santralı hizmete girdi.

1948 – Türkiye Milli Talebe Federasyonu kuruldu.

1948 –  Milli Kütüphane hizmete girdi.

1948 – Ankara Etimesgut’ta kurulan Uçak Motor Fabrikası hizmete girdi.

1949 – Porsuk Barajı açıldı.

1949 – Emekli Sandığı kuruldu.

1949 – Türkiye İnsan Hakları Bildirgesini onayladı.

1949 – Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kuruldu.

1949 – İstanbul’da Kartal- Yalova araba vapuru hattı açıldı.

1949 – Sümerbank Ateş Tuğla Fabrikası Filyos’ta açıldı.

1949 – Muş’ta Alparslan Devlet Üretme Çiftliği kuruldu.

1949 – Murgul Bakır İşletmeleri üretime başladı.

1949 – Türkiye Avrupa Konseyi’ne kabul edildi.

Not

1: 1923 – 1950 arasında tüm bu eserler yaratılırken ve yatırımlar gerçekleştirilirken tek kuruş bile borç alınmamıştır. Borç alınmadığı gibi Osmanlı’nın bıraktığı Düyun-u Umumiye borçları da ödenmiştir.

2: 1929 – 1932 arası Dünya tarihinde şu ana kadar yaşanan en büyük kriz olan “Dünya Ekonomik Bunalımı” dönemidir.

3: 1939 – 1945 arası tüm dünyanın yıkıma sürüklendiği  II.Dünya Savaşı dönemidir. Bu dönemde tüm dünya kana bulanırken ve komşu ülkelerde bile milyonlarca insan ölürken, tek bir Türk vatandaşının bile burnu kanamamıştır.

Şimdi de, CHP’nin 1923 – 1950 arasında yaptıklarını devamlı karalayan AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’ın sattıklarına bakalım…

AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Sattıkları:

2003 – AKP lideri Tayyip Erdoğan’ın adli sicilini temizleyen yasa kabul edildi.

2003 – SEKA Balıkesir İşletmesi satıldı.

2003 – Taksan Takım Tezgahları Sanayi satıldı.

2003 – TZDK Sakarya Traktör İşletmesi satıldı.

2003 – PETKİM Standart Kimya şirketi satıldı.

2003 – TEKEL Çankırı Kaya Tuzlası satıldı.

2003 – SEKA Aksu İşletmesi satıldı.

2003 – Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası satıldı.

2003 – Ormanların satışını öngeren yasa kabul edildi.

2003 – Kuşadası Limanı satıldı.

2003 – SEKA Kastamonu İşletmesi satıldı.

2003 – Gerkonsan Gerede Çelik Konstrüksiyon Ve Teçhizat Fabrikaları satıldı.

2003 – Trabzon, Dikili Limanı satıldı.

2003 – SEKA Taşucu Tersane Alanı satıldı.

2003 – SEKA Çaycuma İşletmesi satıldı.

2003 – TCDD İzmir Limanı satıldı.

2004 – SEKA Karacasu İşletmesi satıldı

2004 – EBK Manisa Et ve Tavuk Kombinası satıldı.

2004 – ETİ Bakır İşletmeleri satıldı.

2004 – TEKEL Sekili Tuzlası satıldı.

2004 – Bursagaz satıldı.

2004 – ETİ Elektrometalurji satıldı.

2004 – Sümer Holding Bakırköy İşletmesi satıldı.

2004 – Kütahya Şeker Fabrikası satıldı.

2004 – THY’deki kamu hisselerinin %23’ü satıldı.

2004 – ETİ Gümüş satıldı.

2004 – SEKA Ardanuç İşletmesi satıldı.

2004 – Sümerbank Diyarbakır İşletmesi satıldı.

2004 – Çayeli Bakır İşletmeleri satıldı.

2004 – TÜGSAŞ’a ait Gemlik Gübre Sanayi satıldı.

2004 – TEKEL Alkollü İçkiler Sanayi satıldı. (İki yılı ödemesiz  292 milyon dolara alan şirket 2 yıl sonra 920  milyon dolara Amerikalılara sattı. Devlet yaklaşık 600 milyon dolar zarar ettirildi.)

2004 – TEKEL İçki Bölümünün satışının ardından 9 fabrika kapatıldı.

2004 – ESGAZ satıldı.

2004 – ETİ Krom satıldı.

2004 – Tümosan Türk Motor sanayi satıldı.

2004 – İGSAŞ (İstanbul Gübre Sanayi) satıldı.

2005 – Sümerbank Manisa Pamuklu Mensucat satıldı.

2005 – SEKA’ya ait üretim yapan 120 tesisin yıkımı tamamlandı.

2005 – Şeker Kurumu ve İdari Birimleri Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırıldı.

2005 – Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura satıldı.

2005 – SEKA İzmit İşletmeleri satıldı.

2005 – ETİ Seydişehir Alüminyum satıldı.

2005 – TÜGSAŞ’a ait Tekirdağ Depoları satıldı.

2005 – TÜRK TELEKOM (iki yıllık karına) yabancılara satıldı.

2005 –  Adapazarı Şeker Fabrikası satıldı.

2006 – TÜPRAŞ satıldı.

2006 – THY’daki kamu hisselerinin %28’i daha satıldı.

2006 – ERDEMİR satıldı.

2006 – Büyük Ankara Oteli satıldı.

2006 – TEKEL Kaldırım, Yavşan ve Kayacık Tuzlaları satıldı.

2007 – TCDD Derince Limanı satıldı.

2007 – Deveci Maden Sahası işletme hakkı satıldı.

2007 – Araç Muayene İstasyonu I ve II. Bölgeleri satıldı.

2007 – TCDD Mersin Limanı satıldı.

2008 – PETKİM satıldı.

2008 – TCDD Bandırma ve Samsun Limanları satıldı.

2008 – Ankara Doğalgaz Üretim’e ait 9 Santral satıldı.

2008 – TEKEL Sigara Sanayi İşletmeleri satıldı.

2008 – TEKEL’in Adana, Malatya, Tokat, Bitlis ve Samsun Sigara Fabrikaları geniş arsalarıyla birlikte yabancılara satıldı.

2008 – TEKEL’in Sigara Bölümünün satışının ardından İstanbul, Adana, Bitlis, Malatya ve Tokat Sigara Fabrikaları kapatıldı.

2008 – Türkiye genelinde 60 Yaprak Tütün İşleme Tesisi kapatıldı.

2009 – Başkent Elektrik Dağıtım satıldı.

2009 – Meram Elektrik Dağıtım satıldı.

2009 – Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker  Fabrikaları satıldı. (Bu fabrikalar da sadece iki yıllık karına yabancılara satılmıştır.)

2009 – İller Bankası’nın tasfiyesi için yasa hazırlandı.

2009 – Güneydoğu sınırındaki arazilerin yabancılara satılması için yasa çıkartılmış olup, bu toprakların yabancılara devri için hazırlıklar devam etmektedir.

Not:

Bu listede yer alan kurum ve işletmelerin büyük bir çoğunluğu özelleştirme adı altında geniş arazileri ile birlikte önce AKP ve cemaat yandaşı kişilere çok ucuza satılmış, onlarda bir iki yıl sonra 4-5 katı fiyatla genellikle yabancılara satmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti bu yolla milyarlarca dolar zarara uğratılmış, AKP ve yandaşları ise  devletin üzerinden milyarlarca dolar kazanmışlardır.

Bu arada satılan bu kurumlardaki onbinlerce çalışan da sokağa atılmıştır. AKP bu eserleri satarken bir taraftan da Cumhuriyet tarihinin en çok borçlanan iktidarıdır. AKP döneminde (2003-2009)  sadece 7 yılda tüm Cumhuriyet tarihindeki hükümetlerin toplam borçlarından daha fazla borç yapılmıştır (450 milyar TL). Dış borçlar ise 269 milyar dolardır.

Diğer taraftan, bu kadar satışa rağmen sadece 2009 yılında AKP hükümetinin bütçesi Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 52 milyar TL açık vermiştir.

Burada bahsedilmeyen daha bir çok kamu kurumunun, ormanların, limanların ve hatta okulların satışı ve tasfiyesi için hazırlıklar yapılmakta ve yasalar hazırlanmaktadır.

İşin en acı belki de en trajikomik yanı ise; AKP tarafından satılan, tasfiye edilen veya satılacak kamu işletmelerinin hemen hemen tamamı Tayyip Erdoğan’ın karaladığı ve “CHP iktidarında şu ülkede bir taş üstüne taş kondu mu?, ”,“CHP’ye soruyorum; Yahu senin bu memlekette dikili bir ağacın mı var?”, “Bu cibiliyetsiz (soysuz) partinin bu ülkeye hiçbir katkısı olmamıştır”, “Biz bu CHP’nin cemaziyelevvelini (tüm geçmişini) biliriz, hiç bir eserleri, emekleri yoktur bu ülkede” dediği CHP iktidarında hiç bir borç alınmadan ülkeye kazandırılan eserlerdir.

CHP bu ülkeye, AKP ve Tayyip Erdoğan’ın hayal bile edemeyeceği eserler bırakmıştır,

Tayyip Erdoğan ise CHP’nin kazandırdığı tüm bu eserleri yağmalayarak, satarak gününü kurtarmaya, daha doğrusu çevresini ve cemaatini zengin etmeye çalışmaktadır.

TÜRK MİLLETİ KARARINI VERECEKTİR. YA GELECEĞİNİ BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKENLERE YETER ARTIK DİYECEK, YADA GÖZÜ KAPALI ANLATILAN MASALLARI DİNLEMEYE DEVAM EDECEK…

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.