Sevmek de zor, bırakmak da…

Şarap… Sadece bir içecek midir, yoksa başka bir şey mi? Kimi zaman kırmızı rengi dolayısıyla sevgilinin dudağı, âşığın kanlı gözyaşıdır. Kimi zaman edebiyatta; kadehi andıran biçimiyle lale, kırmızı rengiyle gü...